कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना

गण्डकी प्रदेश, स्याङ्जा, बिरुवा गाउँपालिकाले विभिन्न पदहरुको लागी कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना निकालेको छ । सुपरीवेक्षक सहित गणक गरी जम्मा

Read more

Emergency Numbers of Syangja (आपतकालीन नम्बरहरु)

विद्धुत कार्यालय स्याङ्जा, पु.ब.न.पा. ३, स्याङ्जा: 063420377 जिल्ला अस्पताल स्याङ्जा, पु.ब.न.पा. ३, स्याङ्जा: 063420239 दुर संचार कार्यालय स्याङ्जा, पु.ब.न.पा. १,

Read more