समय सान्दर्भीक कविता: कुर्ची

कुर्ची कुर्चीको खेल कस्तो अचम्म,आफूसँग बसिदिँदा गरिदिन्छ झम्म ।ख्याउटे शरीर लिएर बस्दा,क्षणभरमै बनाइ दिन्छनी टम्म ।। मोहनी जालमा फस्सिएर हो

Read more

कविता : सोईङ् लाफाको

सोईङ् लाफाको कुडिक मिस्मो मुके सँधै,पट्ट लाफाको सोईङ् ।पुरानो ह‍ार डास्के छान्मो,नयाँ हारे घोईङ् ।। डासिङ् अब पुरानो छोयो,बेरेसिङ् नयाँ

Read more