जनतासँग उठाएको कर जनताकै लागी: एउटा नमुना कदम

प्रसंङ्ग हो डष्टविन वितरण को…

स्याङ्जा बिरुवा गाउँपालिका वडा नं. १ ले वडा भित्रका सम्पूर्ण व्यवसायीहरुलाई डष्टविन वितरण गरेको छ । यस वडा भित्र रहेका जुन व्यवसायीहरु वडामा दर्ता भएका छन्, ति सम्पूर्ण व्यवसायीहरुलाई डष्टविन वितरण गरेको हो ।

स्थानिय तहको नियमानुसार अव हरेक व्यवसाय सम्बन्धित वडामा दर्ता हुनुपर्ने भएपछि, व्यवसायीहरु व्यवसाय नियम अनुसार दर्ता तथा नवीकरण गराईरहेका छन् ।

बिरुवा गाउँपालिका वडा नं. १, बिरुवा बजारमा फोहोर बाट मोहोर बनाउने उद्देश्यले गाउँपालिकाको सहयोगमा वडा नं. १ को पहलमा फोहोर संकलन केन्द्र स्थापना भएको छ । उक्त्त फोहोर संकलन केन्द्रमा सम्पूर्ण बिरुवा बजारवासी तथा व्यवसायीहरुबाट निस्केका फोहोरहरु संकलन भईरहेको छ ।

उक्त्त फोहोर संकलन गर्ने क्रममा व्यवस्थीत तरीकाले फोहोर संकलन गर्ने उद्देश्यले कुहिने फोहोर तथा नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै राख्नको लागी डष्टविनको व्यवस्था गरेको हो ।

व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण गराउँदा उठेको रकमबाट नै यो डष्टविनको व्यवस्था गरिएको हो, आगामी दिनमा हप्ताको दुईपटक ट्याक्टर द्वारा फोहोर संकलन गरी फोहोर संकलन केन्द्रमा लागिने निर्णय भई सकेको र यस बिरुवा गाउँपालिका तथा  १ नं. वडा लाई फोहोर रहित स्वच्छ, सफा र हराभरा राख्नको लागी फोहोर व्यवस्थापनको लागी के के गर्न सकिन्छ, त्यो काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउँदै १ नं. वडाका अध्यक्ष श्री युवराज के.सी. ज्यू ले जानकारी गराउनुभयो ।

व्यवसाय दर्ता गर्न छुट्नुभएका तथा नवीकरण गर्न बाँकी सबै जनालाई व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण गराई सहयोग गरिदिनुहुन समेत आह्वान गर्नुभएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *