कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना

गण्डकी प्रदेश, स्याङ्जा, बिरुवा गाउँपालिकाले विभिन्न पदहरुको लागी कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना निकालेको छ ।

सुपरीवेक्षक सहित गणक गरी जम्मा ५ जना कर्मचारी करारमा आवश्यकता परेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

दरखास्त दिने अन्तिम मिति २०७६ अषाढ ९ गते रहेको उक्त्त पदहरुमा परिक्षाको किसिम भने अन्तरवार्ता मात्र हुने कुरा लेखिएको छ । विस्तृत जानकारीका लागी तलको सुचना हेर्नुहोला ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *